Używamy plików cookies do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki (odwiedź witrynę dostawcy Twojej przeglądarki aby dowiedzieć się jak to robić).

Program wszystkich szkoleń

Agencja SOMA, organizator Targów ŚWIATŁO i Targów ELEKTROTECHNIKA oraz Polska Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza do aktywnego udziału w szkoleniach z zakresu:


•    instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz sieci komputerowych
•    wykonywania kontroli instalacji odbiorczych i  kontroli okresowych
•    bezpieczeństwa pożarowego budynków
•    oświetlenia
•    charakterystyk energetycznych  i efektywności energetycznej
•    prawa budowlanego
•    prawa patentowego

Szkolenia organizowane wspólnie z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa

 

31 stycznia 2018

Szkolenie 1
Bezpieczeństwo instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz sieci komputerowych

9.30 – 11.00     Pasywna infrastruktura sieciowa w nowoczesnych małych i średnich serwerowniach – mgr inż. Maciej Kosciuczyk, mgr inż. Tomasz Racki, Schrack Technik Polska
11.00 -12.00     Zabezpieczanie instalacji sygnałowych, sieci komputerowych, telefonicznych, alarmowych i monitoringu przed skutkami przepięć atmosferycznych i wewnętrznych. Dobór ograniczników przepięć z uwagi na typ chronionego sys- temu – Zbigniew Błażejewski, Jean Mueller
12.00 – 13.30 Przerwa
13.30 – 14.10 Kwestie bezpieczeństwa w rozdzielnicach niskiego napięcia, odpowiedzialność producenta pierwotnego i prefabrykatowa – Daniel Mirowski, Ergom
14.10 – 16.00 Metody badania skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania- mgr inż. Zenon Bartyński specjalista ds. układów pomiarowo-rozliczeniowych SEP O/Wrocław

Szkolenie 2

Projektowanie instalacji elektrycznych a bezpieczeństwo pożarowe budynków
 9.30 – 10.55     Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru - mgr inż. Julian Wiatr, Rzeczoznawca – Audytor Stowarzyszenia Polskich Energetyków
10.55 – 11.25 Schrack CAD i Schrack DESIGN – narzędzia do projektowania w oparciu o normę PN-EN 61439 – mgr inż. Wojciech Gubrynowicz, Schrack Technik Polska
11.25 – 12.10 Bezpieczeństwo pożarowe w salach konferencyjnych i widowiskowych
– mł. bryg. mgr inż. Marcin Cisek, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywil- nego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
12.10 – 13.40 Przerwa
13.40 – 14.35 Technologia w ochronie życia – realizacja wymagań celem zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa –  pozorne oszczędności –  Marek Ryba, Tomasz Kaczor, TM TECHNOLOGIE
14.35 – 16.00 Certyfikacja i dopuszczenie wyrobów i urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej z uwzględnieniem przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 roku – mgr inż. Marcin Wawerek, główny specjalista inżynieryjno-techniczny, auditor CNBOP-PIB, członek Komitetu Technicznego PKN, członek SITP

Szkolenie  3
 9.30 - 10.30  Jak czytać fakturę za energię elektryczną –  dr inż.Tomasz Kowalak
10.30 - 11.30 Warunki  bezpiecznego i funkcjonalnego oświetlenia drogowego w świetle wymagań norm i ekoprojektu – dr inż. Wiesława Pabjańczyk, Politechnika Łódzka
11.30 - 11.50  Nowe podejście do czasu załączania oświetlenia – Janusz Kobylak; RABBIT
11.50 – 12.20 Praktyczne aspekty bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Co powinien wziąć pod uwagę inwestor przystępujący do inwestycji na rzecz poprawy bez-pieczeństwa pieszych - Leszek Kornalewski, IBDiM
12.20 – 12.40 Przykłady zastosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych – Andrzej Szklarz, Maciej Czarnecki, PODKOWA
12.40 – 14.00 Przerwa
14.00 – 14.25 Inteligentne systemy sterowania oświetleniem ulicznym firmy APANET– realne korzyści dla zamawiającego – Edyta Kolendowicz APANET
14.45 – 15.25 Smart City – rola oświetlenia w Nowoczesnych Miastach- Radosław Szalek, Schreder Polska
15.25 – 16.00 Wskaźniki efektywności energetycznej jako narzędzie wyboru efektywnych rozwiązań oświetlenia drogowego według wymagań PN-EN 13201-5 praktyczne wskazówki - dr inż. Roman Sikora, Politechnika Łódzka


1 lutego 2018

Szkolenie 4
 9.30 - 10.15 Wprowadzenie – definicja, uwarunkowania prawne, rodzaj bilansowanej energii – dr inż. Jerzy Kwiatkowski, Politechnika Warszawska, Narodowa Agencja Poszanowania Energii
10.15 - 11.15 Modernizacja i optymalizacja źródła ciepła, energii chłodniczej (kogeneracja, tri-generacja), przykłady modernizacji do standardu niemal zeroenergetycz- nego – dr inż. Adrian Trząski, dr inż. Jerzy Kwiatkowski, , Politechnika Warszawska, Narodowa Agencja Poszanowania Energii
11.15 – 12.50 Przerwa
12.50 – 14.20 Wykorzystanie technologii KNX do obsługi mediów technicznych budynków– mgr inż. Ireneusz Rzeczkowski, Schrack
14.20 – 14.30 Przerwa
14.30 – 16.00 Metody określenia charakterystyki energetycznej budynku, rozwiązania techniczne poprawiające efektywność energetyczną budynku użyteczności publicznej – dr inż. Jerzy Kwiatkowski, dr inż. Joanna Rucińska, , Politechnika Warszawska, Narodowa Agencja Poszanowania Energii

Szkolenie 5
9.30 – 10.15 Audyty efektywności energetycznej jako metoda wyboru najwłaściwszych technicznie i ekonomicznie rozwiązań oświetlenia drogowego– dr inż. Wiesława Pabjańczyk, Politechnika Łódzka
10.15 – 11.00 Nowe sposoby zasilania ulicznego oświetlenia LED – Janusz Kobylak, Ireneusz Frąckowiak; RABBIT
11.00 – 12.00 Dlaczego modernizacja oświetlenia drogowego  nie przynosi wyliczonych efektów ekonomicznych (nie zmniejsza kosztów utrzymania) – studium przypadku – dr inż. Wiesława Pabjańczyk Politechnika Łódzka
12.00 – 13.30 przerwa
13.30 – 14.00 Budowa, funkcje oraz konfiguracja Inteligentnego oświetlenia LED Ledix- Łukasz Wolner, ZAMEL
14.00 – 14.45 Bezprzewodowy System Monitoringu Oświetlenia Awaryjnego– Artur Borowski, RP-Technik
14.45 – 15.45 Sterowanie oświetleniem a efektywność energetyczna instalacji oświetleniowych w budynkach użyteczności publicznej – dr inż. Marek Kurkowski, Politechnika Częstochowska


Szkolenie 6

Budynkowa Instalacja Teletechniczna – kompendium wiedzy dla projektanta, inspektora nadzoru i instalatora, sala C2, I piętro

10.00 – 10.10 Wprowadzenie - Wojciech Sosiński, Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej
10.10 – 11.00 Instalacje multimedialne a inteligentny budynek  – dr inż. Tomasz Czarnecki, Politechnika Warszawska
11.00 – 11.15 Prezentacja firmowa ASTRA CEE
11.15 – 12.00 Obowiązek wyposażenia budynków wielorodzinnych w instalację zbiorową TV naziemnej i satelitarnej– Jacek Kosiorek, Wojciech Sosiński, Krzysztof Sidor, Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej, Marek Ziółkowski, Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI
12.00 – 13.30 Przerwa
13.30 – 14.00 Nowoczesne rozwiązania automatyki budynkowej ZAMEL - Łukasz Roj, ZAMEL
14.00 – 14.30 Wniosek o dostęp do budynku – uprawnienia operatorów i kompetencje Prezesa UKE - Mateusz Madejski, naczelnik Wydziału Współpracy Międzyoperatorskiej, Urząd Komunikacji Elektronicznej
14.30 – 15.30 Praktyczne wskazówki dla projektanta i instalatora wynikające z 5-letnich doświadczeń stosowania Rozporządzenia Budynkowego Jacek Kosiorek, Wojciech Sosiński, Krzysztof Sidor Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej, Marek Ziółkowski Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXISzkolenie  7
Czy warto uzyskać prawo wyłączne udzielone przez urząd własności intelektualnej, a jeśli tak to przez który?
Kiedy patent może służyć, a kiedy zagrozić polskiemu producentowi? Przykłady nieuczciwych praktyk rynkowych.


Prezentacje prowadzą:

Anna Korbela, radca prawny, rzecznik patentowy, Europejski Rzecznik Patentowy, b. Prezes Polskiej Rady Rzeczników Patentowych, członek Krajowej Rady Rzeczników Patentowych,
Marek Besler, rzecznik patentowy, b. Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych,
Dariusz Kuberski, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, prokurator b. Prokuratury Generalnej,

10.00 – 10. 30 Czy warto uzyskać prawo wyłączne udzielone przez Urząd Patentowy, a jeśli tak to przez który?

10.30 – 11.00 Jak powinien zachować się przedsiębiorca w wypadku naruszenia jego praw wyłącznych, a jak w wypadku, gdy jest bezzasadnie atakowany? Regulacje prawne stanowiące podstawę ochrony polskiego przedsiębiorcy przed naruszeniami jego praw wyłącznych.

11.00 – 11.30 Model ataku realizowanego w następstwie prezentacji na targach przez polskiego wystawcę produktu, któremu zarzucono w Niemczech naruszenie praw wyłącznych niemieckiego podmiotu

11.30 – 12.00 Jak reagować na nieuczciwe praktyki rynkowe. Kiedy patent może służyć, a kiedy zagrozić polskiemu producentowi. Przykłady nieuczciwych praktyk rynkowych. Mechanizmy obrony przed praktykami monopolistycznymi.

12.00 – 12.30 Pytania i dyskusja

 

ARCHITEKTURA ŚWIATŁO PRZESTRZEŃ

10.00 – 10.10 Rozpoczęcie spotkania powitanie gości, przedstawienie prelegentów
10.10 – 10.40 Prezentacja włoskiego czasopisma o architekturze i designie IQD, możliwości publikacji osiągnięć polskich architektów i projektantów oraz prezentacji dorobku polskich pracowni – redaktor naczelna Roberta Bussnelli
10.40 – 11.40 Rola światła i przestrzeni w architekturze - Alfonso Femia, włoski architekt, laureat Archmarathon 2017
11.40 – 12.40 Pytania i dyskusja Alfonso Femii z zaproszonymi gośćmi na temat wykorzystania światła do kreowania przestrzeni.
                          Możliwość bezpośredniej rozmowy z Alfonso Femią i Robertą Bussnelli.
                          Spotkanie i dyskusję poprowadzi arch. Oskar Grąbczewski, OVO Grąbczewscy.2 lutego 2018

Szkolenie 8
Efektywność energetyczna w przemyśle
 9.30 – 10.15 Zagadnienia formalne i prawne – mgr inż. Marek Amrozy, Narodowa Agencja Poszanowania Energii
10.15 - 11.45 Praktyczna realizacja audytu efektywności energetycznej – mgr inż. Olaf Dybiński, mgr inż. Tomasz Kułakowski, Narodowa Agencja Poszanowania Energii
11.45 – 13.15 Przerwa
13.15  – 14.00 Prezentacja firmowa
14.00 – 15.30 Praktyczna realizacja audytu energetycznego przedsiębiorstwa – mgr inż. Marek Amrozy, Narodowa Agencja Poszanowania Energii


Szkolenie 9
10.00 – 11.00 Zakres wykonywania kontroli instalacji odbiorczych i okresowych zgodnie z PN-HD 60364 oraz procesy odbiorcze w spółkach dystrybucyjnych- inż. Ireneusz Ruszel, ekspert do spraw projektowo-wykonawczych i odbiorczych część. 1
11.00 – 11.40 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – wytyczne prawidłowego doboru końcówek oraz łączników z uwzględnieniem kabli z żyłami zagęszczonymi – Marcin Lis - Ergom
11.40 – 13.10 Prezerwa
13.10 – 14.40 Zakres wykonywania kontroli instalacji odbiorczych i okresowych zgodnie z PN-HD 60364 oraz procesy odbiorcze w spółkach dystrybucyjnych - inż. Ireneusz Ruszel, ekspert do spraw projektowo-wykonawczych i odbiorczych część. 2
14.40 – 15.00 Pytania, dyskusja


Szkolenie 10
Rozwiązania inteligentnego oświetlenia; wymagania stawiane nowoczesnym oprawom LEDowym
9.30 - 10.15   Innowacyjne i inteligentne rozwiązania oświetlenia do obiektów przemysłowych i hal magazynowych – prezentacja firmy NowaLed,  Mateusz Sobczak, Szymon Duch
10.15 – 11.00 Dobór zasilaczy do inteligentnych systemów LED - czego należy unikać przy zasilaniu LED (analiza rozwiązań, wymagania bezpieczeństwa, wymagania odnośnie kompatybilności elektromagnetycznej, poziomy harmonicznych prądu, czas rozruchu, pobór mocy w stanie jałowym, nowości) – mgr inż. Mateusz Jaromin, MPL Power
11.00 – 11.45 Zastosowanie profili LED w nowoczesnych systemach oświetlenia architektonicznego i dekoracyjnego – dobór profili i taśm LED oraz sposoby ich zasilania i sterowania – Grzegorz Trzcieliński, LED LABS
11.45 – 13.15 przerwa
13.15 – 14.00 - Nowe miary jakości związane z widzeniem: Color fidelity index – p. Dr in. Urszula Błaszczak, Politechnika Białostocka
- Nowe miary związane z bezpieczeństwem fotobiologicznym – p. Kamil Dobrowolski, Laboratorium Badawcze BBJ
- Nowe miary związane ze skutecznością fotobiologiczną: SVM (Stroboscopic Visibility Metric), EML (Equivalent Melanopic Lux) – p. Mikołaj Przybyła, GL Optic
14.00 – 15.00 Panel dyskusyjny z udziałem ekspertówSzkolenie nr 11
9.30 – 10.30   Wykonywanie zawodu inżyniera elektryka w świetle obowiązujących przepisów Prawa budowlanego i aktów wykonawczych- linia orzecznicza- mec. Jolanta Szewczyk cz. 1
10.30 – 11.30 Ograniczniki przepięć i rozłączniki bezpiecznikowe w biurowcach, budynkach użyteczności publicznej oraz w wielokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych – przegląd rozwiązań, dobór oraz najczęściej popełniane błędy– Zbigniew Błażejewski, Jean Mueller
11.30 – 12.00 MATEC - Elektryczne systemy antyoblodzeniowe oraz ogrzewania podłogowego - Grzegorz Rosa, ZAMEL
12.00  – 13.30 Przerwa
13.30 – 13.50 Nowoczesne rozwiązania prowadzenia instalacji elektrycznych i teleinformatycznych w budownictwie - Maciej Brzeziński, KOPOS ELEKTRO
13.50 – 15.20 Wykonywanie zawodu inżyniera elektryka w świetle obowiązujących przepisów Prawa budowlanego i aktów wykonawczych- linia orzecznicza- mec. Jolanta Szewczyk cz. 2

 

 

Jak zoptymalizować koszty inwestycyjne osiagając efekt na miarę XXI wieku i uzyskując przy tym znaczne oszczędności energii
Seminarium dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych na XVI Międzynarodowych Targach ELEKTROTECHNIKA 2018 i XXVI Międzynarodowych Targach ŚWIATŁO 2016
Warszawa, 2 lutego 2018, EXPO XXI, ul Prądzyńskiego12/14

PROGRAM:


 9.30 – 9.35 Powitanie uczestników, wprowadzenie do tematu- Marek Orłowski, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego
 9.35 – 9.55 Zmiany w spółdzielniach mieszkaniowych 2017/2018 w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz Ustawa - Prawo spółdzielcze Dz.U. 2017 poz. 159- Krzysztof Dziewior, Prezes Centrum Informacji i Doradztwa Mieszkaniowego, Doradca Podatkowy
 9.55 – 10.30 Podatkowe uwarunkowania funkcjonowania spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych wynikających z nowelizacji ustaw:
- o podatku od towarów i usług
- o podatku dochodowym od osób prawnych
- ordynacja podatkowa
- Krzysztof Dziewior, Prezes Centrum Informacji i Doradztwa Mieszkaniowego, Doradca Podatkowy
10.30 – 11.00 Energooszczędne oświetlenie klatek schodowych – Rafał Stalmach, BEMKO
11.00 – 11.10 Przerwa
11.10 – 11.30 Fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej – zasady tworzenia i Wydatko-wania środków finansowych zgromadzonych na funduszu remontowym wspólnoty mieszkaniowej - Krzysztof Dziewior, Prezes Centrum Informacji i Doradztwa Mieszkaniowego, Doradca Podatkowy
11.30 – 12.30 Dlaczego warto zainwestować środki z funduszu remontowego w nowoczesną instalację teletechniczną budynku? – Jacek Kosiorek, Wojciech Sosiński,
Krzysztof Sidor Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej, Marek Ziółkowski Stowarzy-szenie Teletechników Polskich XXI
12.30   Zamknięcie Spotkania – spotkania z wystawcami Targów ELEKTROTECHNIKA 2018, ŚWIATŁO 2018 i Wystawy TELETECHNIKA 2018

 

 REJESTRACJA NA WSZYSTKIE SZKOLENIA NA STRONIE.

 

Zapraszamy do udziału!